© 2020 - IOC GROUP - Mentions légales

MVO

Wij streven er steeds naar om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de eisen van onze klanten en leveranciers, met bijzondere aandacht voor het welzijn van onze medewerkers en met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.

SAMEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
BIJ IOC

Meer dan ooit beschouwen wij MVO als essentieel, maar ook als een hefboom om ons te onderscheiden en de betrokkenheid van de medewerkers te verhogen.

Daarom hebben we een MVO-beleid uitgewerkt dat ons weerspiegelt: de verschillende teams worden betrokken en verenigd rond gemeenschappelijke thema’s, we zetten bestaande goede praktijken in de kijker en we innoveren, om zo een bedrijfscultuur rond MVO te creëren.

Onze prioriteiten:

→ Ons inzetten voor het milieu

→ Ons menselijk kapitaal en de sociale banden versterken

→ Samenwerken met plaatselijke actoren

→ De veiligheid van onze medewerkers waarborgen

Ons inzetten voor het milieu

 

Wij hebben certificaten van Imprim’Vert, FSC®, PEFCTM en ISO 9001.

Wij zijn de enige drukkerij op groot formaat die affiches op 100% gerecycleerd papier aanbiedt.

We hebben in elke stap van de productie aangepaste processen opgezet:

- bevoorradingsbeleid

- productieproces

- inkt en dragers

- verpakking en transport

- afvalverwerking

Zorg dragen voor het welzijn van onze werknemers

 

Onze diensten worden geleverd door personeel dat aangenomen is in overeenstemming met de Franse arbeidswet. Bovendien besteden we bijzondere aandacht aan het welzijn en de veiligheid op het werk, onder meer door:

- sociale en financiële voordelen te bieden,

- werkgelegenheid voor iedereen te stimuleren,

- actief te zorgen voor de integratie van nieuwe medewerkers,

- te streven naar een goede balans tussen werk en privéleven,

- regelmatig intern te communiceren, waarbij de directie altijd bereid is te luisteren om tot een aangename sociale omgeving te komen.

De veiligheid van onze medewerkers waarborgen

 

Wij zetten ons in om de veiligheid van onze medewerkers en partners te garanderen door ongevallen te voorkomen, door het beheer van onze machines te perfectioneren, door het verkeer van mensen in de werkplaatsen te controleren en door te anticiperen op chemische risico’s en brandgevaar. Daartoe hebben we een systeem opgezet om chemische risico’s op de werkplek te evalueren en de medewerkers hieromtrent ook te sensibiliseren (Seirich-tool).

- Onze medewerkers zijn gesensibiliseerd en opgeleid.

- Wij gebruiken geen giftige producten en beperken het gebruik van gevaarlijke producten.

- Onze apparatuur wordt regelmatig gecontroleerd.

Samenwerken met plaatselijke actoren

 

Wij kiezen onze leveranciers met grote zorg uit en we zien erop toe dat zij een beleid voeren in overeenstemming met onze waarden. We werken ook samen met structuren die gespecialiseerd zijn in integratie (aankoop van kantoorbenodigdheden, maatwerkbedrijven).

Wij steunen vzw’s via partnerschappen en sponsoring door hun drukwerk en producties aan te bieden, door voorkeurstarieven te hanteren voor hen of door giften te doen.

Wij ijveren actief voor de opleiding van de talenten van morgen, waarbij we lokale partnerschappen aangaan met scholen die opleidingen bieden rond offsetdruk in groot formaat (productie en machinebediening).

IOC Lab’: INNOVATIE STAAT CENTRAAL

De teams van de IOC-groep ijveren voor de voortdurende verbetering van alle stappen van het productieproces en voor de verdere ontwikkeling en uitbreiding van het aanbod om zo goed mogelijk aan de behoeften van de markt te voldoen.

Wij zijn continu actief op zoek naar:

→ de meest geschikte manier om gebruik te maken van het internet in de optimalisatie van stromen,

→ nieuwe recycleerbare/gerecycleerde dragers voor drukwerk,

→ oplossingen voor afvalverwerking, recyclage en hergebruik,

→ nieuwe trends en ontwikkelingen in de communicatiemarkt,

→ innovaties en oplossingen die aangepast kunnen worden aan ons universum ...

We voeren regelmatig testen uit met fabrikanten van papier, materiaal of inkt, met als doel om steeds milieuvriendelijkere producten te gebruiken. Zo kunnen we ook een specifiek 100% ‘groen’ aanbod bieden zonder in te boeten aan de kwaliteit van onze producten en diensten.

De bedrijven van de IOC-groep: IOC Print - IOC Retail - IOC Services - Tecknicom AcademySeropic - Coolio - IOC Data - Shop IOC